Dekretu honen helburua zera da: Bizkaiko Lurralde Historikoko turismo-sektoreko enpresa, ematekoak profesional eta elkarteei ematekoak diren dirulaguntzen programaren oinarri erregulatzaileak eta deialdia onartzea, hartara egungo krisiak sektore horretara egungo krisiak sektore horretara egungo krisiak sektore horretaraekarrio laekarrio laekarrio laekarrio laekarrio la ahal izan ditzaten, eta, horrela, industria turistikoa indartzeko

 

NORI ZUZENDUA

Onuradun izan daitezke: ondoren zerrendatzen diren jarduera turistikoak egiten dituzten beren konturako langileak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak:

 • Ostatu turistikoak (nekazaritza-turismoak, aterpetxeak, apartamentuak, kanpinak, landetxeak eta hotel-establezimenduak).
 • Turismo-gida profesionalak.
 • Bidaia-agentziak edo tour-operatzaileak.
 • Honako jardueretakoren bat egiten duten turismo aktiboko enpresak: (Ibilbide gidatuak, kultura-ibilbideak, ondarea eta ingurune naturala ezagutzeko irteerak, eta ibilaldiak.Mendi-ibiliak.Zikloturismoa.)
 • Jarduera nagusitzat produktu eta zerbitzu turistikoak eskaintzea duten bestelako enpresak, turismoa dinamizatzen eta sustatzen dihardutenak.

DIRU LAGUNTZEN ZENBATEKOA

Enpresa eta profesionalentzako laguntzen zenbatekoa zehazteko, kontuan hartuko da zenbat langile egon diren, batez beste, lanaldi osoan alta emanda eskaeran aipatzen den establezimendu edo lantokian, 2020an. Hori guztia honela zehaztuko da:

 • Langile autonomo 1: 1.000 euro.
 • Araubide orokorreko langile 1: 1.000 euro.
 • Araubide orokorreko 2. langiletik aurrera, 500 euro gehiago langileko, eta 4.000
  euro gehienez ere.

Turismo-sektoreko elkarteei dagozkien laguntzen zenbatekoa dirulaguntzaren xede den jardueraren aurrekontuko gastuaren% 80 izango da, eta gehienez ere 20.000 euro erakunde onuradun bakoitzeko.

DIRUZ LAGUNTZEKO MODUZKO GASTUAK

Turismo-sektoreko elkarteek eginiko jardueretarako, diruz lagun daitekeen gastutzat hartuko dira.

 • Zerbitzuak digitalizatzea eta komunikazioa hobetzea sektoreko beste enpresa
  batzuekiko, hornitzaileekiko, bezeroekiko, eta abar.
 • Sektoreko apunta a berrietara egokitutako sustapen- eta merkaturatze-kanpainak.
 • Profesionalizazioa eta gaikuntza espezializatua turismo-sektoreak eskatzen dituen
  prestakuntza-beharrizanei aurre egiteko.
 • Erreminta teknologikoak eta berrikuntza-proiektuak garatzea turismo-enpresen
  lehiakortasuna eta sustapena edo merkaturatzea hobetzeko.
 • 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean eginiko gastuak groundik izango dira diruz laguntzekoak.

EPEA

Eskabideak aurkezteko epea hilabete izango da, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamuneko 9.00etan hasi eta epearen azken eguneko 23:59an amaituko da.

INFORMAZIO GEHIAGO:

Telefono zenbaki honetara deituz 663885257 (Edorta).

Informazio guztia aurkitu dezakezu hemen.